EMDR

Eye Movement Desensitisation & Reprocessing

Je bent bij mij in de praktijk van harte welkom voor EMDR volgens Holistische Gezondheidstherapie.

EMDR is een zeer eenvoudige methode om nare ervaringen te verwerken, zoals een schokkende of eenzame ervaring, die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen. Deze therapie gebeurt met oog- of handbewegingen.

Met een enkele EMDR sessie kan worden bereikt wat anders jarenlange verwerking kan kosten of een continue psychische druk blijft geven, zoals incest, mishandeling, een overval, een ongeval, diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een dierbare.

De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag en levensgeluk. Zowel van recente gebeurtenissen als van vele jaren terug. Een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Nare ervaringen, ook uit bijvoorbeeld de babytijd, kunnen levensvreugde en zelfvertrouwen nu nog sterk beïnvloeden. Door specifiek voor jou te testen kunnen alle vormen van trauma uitstekend worden behandeld, ook uit de vroege kindertijd. De opgeslagen informatie wordt in de hersenen veranderd (Desensitisation & Reprocessing).

EMDR volgens Holistische Gezondheidstherapie is ook geschikt voor kinderen, in een vereenvoudigde en zeer efficiënte vorm.